Chủ Nhật 21/7/2024 -- 16/6/2024 (Âm lịch) -- 2568 (Phật lịch)
Cái tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sanh. Chẳng rời trước mắt thường lặng trong, Còn tìm liền biết anh chưa thấy

Lời Tác Bạch Của Ban Văn Hóa Tông Môn Thiền Phái Trúc Lâm tại Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Tôn Sư

Đại diện: TT.Thích Tâm Hạnh

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch trên Sư Ông – Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, kính bạch Hòa thượng Trưởng Ban Quản Trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đại chúng.

Vâng lời chỉ dạy của Hòa thượng Trưởng Ban Quản Trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, con xin đại lao trên Ngài, thay mặt Ban Văn Hóa, dâng lời tác bạch lên Sư Ông chứng minh.

Kính bạch trên Sư Ông!

Chúng con cung kính nghe rằng, đức Phật dạy: “Đức Phật nào có nói giới, nói pháp thì chúng đệ tử nhờ đó để tu hành, làm cho Chánh Pháp được cửu trụ lâu dài”.

Đức Thích Tôn hơn 40 năm giáo hóa, chư Thánh đệ tử đã kết tập Kinh điển, lưu bố khắp nhân gian.

Chư vị Tổ sư khai thị, nói Ngữ Lục, cũng được chư tôn đệ tử quý Ngài biên tập, lưu lại cho hậu thế.

Từ công đức pháp hóa của Phật Tổ, chư tôn đệ tử kết tập, biên tập, nhờ vậy mới có Pháp bảo Kinh Luận truyền bá đến ngàn sau. Ngày nay, hàng hậu học mới biết đến Chánh pháp, hướng về tu tập, dứt khổ, an vui.

Noi dấu Phật Tổ, một trong những Phật sự để tiếp nối phục hưng Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Sư Ông đã cho thành lập Ban Văn Hóa Tông môn, đặt tại Thiền viện Thường Chiếu, nhằm biên tập lại những lời giảng dạy, kết tập những tác phẩm trước tác, dịch thuật trong suốt thời gian hành đạo của Ngài, để truyền lại cho hàng môn hạ về sau.

Kính bạch trên Sư Ông, thời gian đầu Ban Văn Hóa được thành lập, chúng con được Sư Ông đích thân ngồi nghe chúng con đọc lại những tác phẩm, để chỉnh sửa từng ý, từng chữ, từng câu cho ổn đáng. Những năm sau này, khi nhập thất, Sư Ông giao phó trọng trách này đến HT. Trưởng BQT, cũng là Trưởng Ban Văn Hóa trực tiếp hiệu đính và chỉ đạo, sắp xếp mọi việc cho toàn ban chúng con.

Nhờ Tam Bảo gia hộ, nương trên phúc trí của Sư Ông, đến hôm nay, chúng con vừa hoàn thành xong pháp sự biên tập, kết tập này, in ấn thành một bộ toàn thư, lấy hiệu Thanh Từ Toàn Tập, gồm 49 quyển, mỗi quyển từ 800-1000 trang, đúng vào ngày Khánh tuế Sư Ông viên tròn 100 tuổi hạc.

Hôm nay, chúng con kính trình pháp sự trọng đại này, dâng lên cúng dường Sư Ông nhân ngày Khánh Thọ Bách Tuế, mừng Ngài sống lâu nơi đời để chúng con hướng về vững tâm tu học. Ngưỡng mong trên Sư Ông chứng minh cho lòng thành của chúng con.

Kính bạch trên Sư Ông!

Để lại gì cho đời, theo thời gian rồi cũng mất. Duy chỉ để lại chữ thì mãi còn. Bộ Thanh Từ Toàn Tập như một bản đồ. Hành giả nào quyết tâm tu học, xem vào đây, sẽ có đầy đủ tư lương, có con đường đã vạch hướng rõ ràng cho quý vị.

Sư Ông là hiện thân của bậc Đại Thiện Tri Thức, huy chấn lại Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Không có Sư Ông, chúng con không biết Thiền. Nương vào Sư Ông, chúng con mới biết được con đường trở về quê nhà muôn thuở. Sư Ông để lại cho chúng con bộ Thanh Từ Toàn Tập này, chính là một gia bảo vô giá của Thiền tông Việt Nam thời đương đại, lưu lại cho hậu thế; góp phần nối thạnh dòng Thiền nước Việt, chảy mãi đến ngàn sau.

Hôm nay ngày Khánh tuế, chúng con kính mừng Khánh thọ trên Sư Ông. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Sư Ông, tứ đại nhu hòa, pháp thể thường an, trí bi viên mãn, để làm nơi nương tựa cho chúng con trên bước đường tu học, hướng tiến giác ngộ, giải thoát. Kính trên Sư Ông chứng minh cho lòng thành của chúng con.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Gá thân mộng
Dạo cảnh mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng

Ghi lời mộng
Nhắn khách mộng
Biết được mộng
Tỉnh cơn mộng

HT Thích Thanh Từ
a

Bài đọc nhiều nhất

Thống kê truy cập

770553
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2006
2399
2006
751266
56841
94570
770553